Ofte stillede spørgsmål fra Fairhomes

Hvad er boliginvestering?

Investering i boliger har formålet at udleje den købte bolig til en lejer og derefter evt. tjene løbende på driftsoverskud fra huslejen og på sigt få en gevinst på salg af boligen.

Hvad skal man være opmærksom på, når man investerer i boliger?

Når man investerer i boliger, er der en række ting, man bør være opmærksom når der købes boliger til udlejning. Først og fremmest skal boligen til en fair pris - vores modeller og algoritmer, sammen med vores ekspertvurdering sikrer at boligen købes til den bedst mulige pris. Vi har en omfattende juridisk og byggeteknisk gennemgang før køb af hver eneste bolig, således at evt. skjulte mangler, skader eller juridiske forpligtelser bliver fanget før køb. Desuden bruger vi vores teknologi til at vurdere potentiel markedshusleje for boligen ved udlejning, samt feedback fra vores venteliste af lejere.

Hvorfor investering i ejerlejligheder i Københavnsområdet?

København er en af de mest eftertragtede byer i Europa, hvilket betyder at efterspørgslen efter boliger er høj. Dette kan resultere i en stabil afkast på din investering. København er en attraktiv by at bo i, med en unik blanding af historie, kultur, shopping, mad og underholdning. Dette gør det nemt at leje ud til interesserede lejere. Hovedstaden har voksende indbyggertal, og derfor er der mange muligheder for at investere i kvalitetsboliger og områder i udvikling. Dette kan give mulighed for højere afkast på investeringen i fremtiden. Fordelen i at investere i ejerlejligheder kontra større helhedsejendomme er at man som investor får en større spredning af ens investering på tværs af lokationer og ejendomme. Dette kan udligne forskelle i efterspørgsel fra område til område.

Hvad er afkast?

Afkastet på en boliginvestering afhænger af en række forskellige faktorer, herunder boligens værdi, huslejen, skatter, driftsudgifter (vedligeholdelse, forsikringer mm) og andre udgifter forbundet med boligen. I store træskolængder udregnes boligens afkast på følgende måde hvor nettoindtægter (huslejeindtægten minus udgifterne) divideres med boligens friværdi (markedsværdi minus boliglån). I eksemplet har vi ikke medregnet mulige værdistigninger.

Hvad er lejeudbytte?

Udbytte betegner det beløb man modtager som er et overskud fra den løbende drift. Ved boligudlejning svarer dette til de penge der er tilbage når alle udgifter er fratrukket huslejeindtægterne herunder skat. Dette beløb kan udbetales årligt til investorer, som en del af det løbende afkast på ens boliginvestering.

Kan jeg tabe penge på at investere i boligudlejning og hvilke risici er der?

Ja, det er muligt at tabe penge ved at investere i boligudlejning. Der er mange forskellige risikofaktorer, der kan påvirke en investering i boligudlejning, såsom lokale boligmarkedsforhold, ejendomsværdien og lønsomheden af lejemålet. Nogle af de risici, der er forbundet med at investere i boligudlejning, er svingende boligpriser, manglende lejere og højere end forventede vedligeholdelsesomkostninger. I vores screening gennemgår vi alle væsentlige risikoforhold og sikrer at alting er som det bør være for denne type investering og lever op til vores kvalitetskrav og samtidig sikrer at budgetterne afspejler konservative og realistiske forventninger til fremtiden. Desuden sikres boliglån mm med fast rente over en længere periode.

Hvad er forskellen mellem direkte og indirekte ejendomsinvestering?

Direkte ejendomsinvestering indebærer at investere i en enkelt ejendom eller flere ejendomme med det formål at udleje dem og generere en indkomst fra lejeindtægterne. Dette kan være en god måde at investere på for erfarne investorer, der har den nødvendige viden og erfaring til at vurdere og håndtere den løbende drift af ejendommene. Denne type investering kræver ligeledes en del kapital for at realisere og fejltrin kan koste dyrt på ens samlede afkast, da man typisk også hæfter for gælden.

Indirekte ejendomsinvestering indebærer at investere i en ejendomsfond eller et ejendomsselskab, der har en bred portefølje af ejendomme. Dette kan være en god måde for investorer at få adgang til en bred vifte af ejendomme uden at skulle investere i hver enkelt ejendom selv med direkte ejerskab. Desuden kan investoren få adgang til stordriftsfordele ved at være sammen med andre investorer i et selskab der drives professionelt.

Hvad er minimum investering hos Fairhomes?

Minimumsinvestering i ejendomsselskabet er 200.000 kr. (2023).

Hvor længe skal jeg binde min investering?

Boliginvesteringer er generelt illikvide, dvs. at ens penge er bundet i en årrække indtil det bliver muligt at sælge enten ens aktier eller at alle ejendomme bliver solgt. Vi tilbyder formidling af salg ved opslag på vores platform eller gennem lead investorer. Generelt set forventer vi enten en børsnotering af ejendomsselskabet eller salg af hele porteføljen indenfor en tidshorisont på mellem 3-5 år. Begge strukturerede exit events forelægges på en generalforsamling overfor alle investorer og aftales med alle investorer på forhånd. Fordelen ved at primært investere i ejerlejligheder er, at de ligeledes kan sælges enkeltvis, hvis markedet er mere gunstigt for individuelt salg, evt. til eksisterende lejere.

Hvad betyder det for mig at boligerne udlejes med en social bæredygtig udlejningsmodel og tilbydes dette til alle lejere?

Social bæredygtighed er vigtigt for Fairhomes og gør op med den traditionelle måde at drive udlejningsvirksomhed på. Den gavner hverken lejer eller udlejer på sigt. Derfor tilbyder vi at alle lejere kan tilmelde sig vores boligsopsparingsprogram, hvor lejere kan spare op i deres lejebolig løbende sammen med huslejebetalingen og på sigt få en mulig gevinst på sin lejebolig når man enten fraflytter eller vælger at købe den af ejendomsselskabet. Det mener vi er fair for alle.

Du kan både investere med din egen opsparing, pension eller selskabsmidler.